Tây Ninh


Châu Thành (kéo xuống để xem các huyện khác)

 Tên nhà thuốc  Địa chỉ SĐT
 Nhà thuốc Lê Khanh Bình Phong, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh0962039037
 Nhà thuốc Bình An 1098 Hoàng Lê Kha, kp1, Thị Trấn Châu Thành, Tây Ninh0942203727

Gò Dầu

 Tên nhà thuốc  Địa chỉ SĐT
 Nhà thuốc Tô Ngân – 0913 072 533 KP2/10 Nội ô TT Gò Dầu, TT Gò Dầu, Tây Ninh0913 072 533

Hòa Thành

 Tên nhà thuốc  Địa chỉ SĐT
 Nhà thuốc Thanh Bình 69 Hùng Vương, KP2, Hòa Thành Tây Ninh3846030
 Nhà thuốc Tòng Sơn Hẻm 16, 15 Huỳnh Thanh Mừng, Hòa Thành, Tây Ninh0933 035 729

Tân Biên

 Tên nhà thuốc  Địa chỉ SĐT
 Nhà thuốc Phát Đạt – 0663 847 482 KP2, TT Tân Biên, Tây Ninh0663 847 482
 Nhà thuốc Mộng Tuyền – 0933 699 989 KP2, TT Tân Biên, Tây Ninh0933 699 989

TX Tây Ninh

 Tên nhà thuốc  Địa chỉ SĐT
 Nhà thuốc Gia Khánh 356 Lạc Long Quân, Phương 4, TP Tây Ninh0948 277 004
 Nhà thuốc Thanh Long – 0663 828 111 30/4 Phường 2, TP Tây Ninh, Tây Ninh0663 828 111
 Nhà thuốc Hồng Mai 153 Đường Ba Mươi Tháng Tư, P1, Tây Ninh02763810108

Trảng Bàng

 Tên nhà thuốc  Địa chỉ SĐT
 Nhà thuốc Tân Tiến Chợ Mới, TT Trảng Bàng, Tây Ninh02763885603
 Nhà thuốc Dư Tấn Đức Đặng Văn Trước, Lộc Thành, Trảng Bàng, Tây Ninh01682 152 916