Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Quảng Ngãi

QUẬN/ HUYỆN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Bình Sơn Đại LýThuốc Tây -Ba Định  TT châu ổ, chợ châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 025580 5698
Bình Sơn Đại LýThuốc Tây – Hương Quốc Lộ1A,TT Châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 025585 1296
Bình Sơn NT Quỳnh Thủy-Đăng văn Công  Quốc lộ 1A ,TT Châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 025585 1823
Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây -Tuyết Nhung  Quốc Lộ 1a ,TT Đức phổ, Quảng Ngãi 0255385 9336
Mộ Đức Đại Lý Thuốc Tây -Nguyên Hoa  Thạch Trụ ,Mộ đức, Quảng Ngãi 025585 5893
Sơn Tịnh Đại Lý Thuốc Tây -Minh Tâm(KEY) TT Sơn tịnh-Huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi 097384 4924
TP Quảng Ngãi NT Phương Uyên-Hoàng Minh 128 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong,Tp Quảng Ngãi 0255382 2089
TP Quảng Ngãi NT Nam Thành-Nguyễn Thị Hồng 441 hùng vương, Phường Trần Phú ,TP Quảng Ngãi 025571 0019
TP Quảng Ngãi NT Hưng Phát- Nguyễn thị bích Hà 236 hùng vương, Phường Trần Phú ,TP Quảng Ngãi 025582 0603
TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Mỹ Ngọc(KEY) 59 Nguyễn Tự Tân, P.Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 025582 2139
TP Quảng Ngãi NT Thịnh Phát- Võ Thị Hà 297 Hùng vương, P. Trần Phú, Tp Quảng Ngãi 025582 2194
TP Quảng Ngãi NT Thanh Thanh(KEY) 265 hùng vương, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi 025582 3372
TP Quảng Ngãi NT Vy Hạnh-Nguyễn thị Mai 219 lê trung đình, P.Trần Hưng Đạo,TP Quảng Ngãi 025582 4310
TP Quảng Ngãi NT Ngọc Loan- Long 301 Hùng vương,Phường Trần Phú ,TP Quảng Ngãi 025582 5086
TP Quảng Ngãi NT Kim Nguyên-ĐàoHữu Mô (KEY) 790 Quang Trung, P.Chánh Lộ ,TP Quảng Ngãi 025582 5277
TP Quảng Ngãi NT Thu Thành -VõQuế 08 Hùng vương, P. Nguyễn Nghiêm , Tp Quảng Ngãi 025582 7182
TP Quảng Ngãi Nhà thuốc Dũng Loan 243 Lê trung đình, P.nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 090523 8486
TP Quảng Ngãi NT Anh Khoa-Phạm Thị Yến(KEY) 02 nguyễn thụy,Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 091827 8367
TP Quảng Ngãi NT Ngọc trang(KEY) 10 hoàng văn thụ 0947877017
TP Quảng Ngãi NT Thanh Bình(KEY) 213-215 Nguyễn Nghiêm TP Quảng NgãiQuảng Ngãi  
TP Quảng Ngãi NT Thuộc Đường-Trịnh Thị Đường(KEY) 394 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi  
Tư Nghĩa Nhà thuốc Phước Thịnh tt la hà. tư nghĩa. quảng ngãi 0935942966