Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Long Biên

QUẬN/HUYỆN TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SĐT
Long Biên   (KEY) Nhà thuốc Phúc Hải (HĐĐ) 163 Ngọc Lâm, Long Biên, HN 0975506527
Long Biên   (KEY) Nhà thuốc Hồng Hà 165 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 02462950018
Long Biên   KEY Nhà thuốc Hải Phương 50 Hoa Lâm, Long Biên, HN 0989191345
Long Biên   KEY Nhà thuốc Phi 54 Thạch Bàn – Long Biên – HN 0917386688
Long Biên   Nhà thuốc Hằng Nga 73/670 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 01666832120
Long Biên   KEY Nhà thuốc Hải Phương 89 Lệ Mật, Long Biên, Hà Nội 0989191345
Long Biên   (KEY) Nhà thuốc Chúc Hòa Số  11B Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, HN 0912309436
Long Biên   Nhà thuốc Thuộc Đường/0104 3064 58 Số 1 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội 0989564468
Long Biên   Nhà thuốc Minh Hải Số 85 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 01262380813