Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Bình Phước

QUẬN/ HUYỆN TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
Đồng Xoài Nhà thuốc Trà Giang 884 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân 0973 439539
Đồng Xoài Nhà thuốc Vì Tuyết 334 Quốc lộ 14, phường Tân Thiện 0919 300879
Đồng Xoài Nhà thuốc Hồng Thắm 73/75 Điểu Ong, phường Tân Bình 0917 425729
Đồng Xoài Đông Y Quảng Sanh Đường Đường số 3, chợ Đồng Xoài, phường Tân Bình 0973 400188
Đồng Xoài Hiệu thuốc Trung Tâm 294 quốc lộ 14, phường Tân Bình 039 6698237
Đồng Xoài Nhà thuốc Tuyết Vì 1421 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Đồng 06513 879642
Lộc Ninh Đông Y Trang Cảnh Thành 20 đường 7/4, khu phố Ninh Phú 0978 188532
Lộc Ninh Nhà thuốc Xuân Quỳnh 74/76 Trần Hưng Đạo, khu phố Ninh Phú 0908 502289
Lộc Ninh Dophaco Lộc Ninh  Quốc lộ 13, xã Lộc Hưng, thị trấn  Lộc Ninh 0979 194945
Chơn Thành Quầy thuốc Ba Tâm 266 quốc Lộ 13, tổ 5 khu phố 1 0918 511313
Chơn Thành Quầy thuốc Phương Lan Quốc Lộ 13, khu phố 2 06513 668844
Chơn Thành Nhà thuốc Trung Uyên số 7 tổ 11 kp2 0377 304224
Chơn Thành Quầy thuốc Hồng Vân Quốc lộ 14, chợ Nha Bích 0989 746725
Chơn Thành Quầy thuốc Liên Minh Quốc lộ 13, chợ Minh Hưng 06513 644102
Chơn Thành Quầy thuốc Số 78 Số 65 tổ 5, chợ Minh Hưng 0916 462442
Phước Long Quầy thuốc Vạn Hưng số 18 khu phố 4, chợ Phước Bình 098 5568856
Phước Long Nhà thuốc Lương Thị Lẫm Khu phố 3, chợ Phước Long 037 3747579
Phước Long Nhà thuốc Ngọc Yến Số 7 đường DT 759, chợ Phước Bình 091 8878858
Phước Long Nhà thuốc Ngọc Phước Khu phố 1, phường Long Thủy 0983 778281
Phước Long Quầy thuốc Trung Hiếu Trung tâm thương mại Phước Bình 0975 404993
Phú Riềng Quầy thuốc Thanh Thảo Trung tâm thương mại Bù Nho 098 2430567
Phú Riềng Quầy thuốc Liên Châu Trung tâm thương mại Bù Nho 0947 876718
Phú Riềng Quầy thuốc Thu Hường Trung tâm thương mại Bù Nho 0982 131382
Phú Riềng Quầy thuốc Đăng Khoa Số 219 tổ 4, thôn Phú Cường 0168 3945991
Đồng Phú Quầy thuốc Hoàng Anh Đường DT 741 ấp Chợ, xã Tân Tiến 090 9903949
Đồng Phú Quầy thuốc Tiến Dũng Đường DT 741, chợ Tân Lập 0976 333747
Bù Gia Mập Quầy thuốc Hương Thơm Số 138, thôn 4 , xã ĐaKia 0984 916432
Bù Gia Mập Quầy thuốc Thanh Nga Thôn 4 ,xã  ĐaKia 0988 330655
Bình Long Nhà thuốc Phong Sơn 110 Trần Hưng Đạo, phường An Lộc 091 3923039
Bình Long Quầy thuốc Ngọc Hoa 96 Trần Hưng Đạo, phường An Lộc 06513 680239
Bình Long ĐY Thành Nữ La Sang Số 232 chợ Bình Long 0948 717474
Tân Khai Quầy thuốc Long Nhật Quốc lộ 13 ,chợ Tân Khai 094 7754567
Bù Đăng Quầy thuốc Ngọc Diệp Quốc lộ 14, ngã 3 Sa Bộng, thôn 2, xã Đức Liễu 06513 997053
Bù Đăng Quầy thuốc Trà Mi Số 243 thôn 2, xã Đức Liễu 097 8882721
Bù Đăng Quầy thuốc Ngân Soa Quốc lộ 14, chợ Minh Hưng 06513 971198
Bù Đăng Quầy thuốc Hải Oanh Quốc lộ 14, chợ Trung Nghĩa, xã Bù Na 0966 954095
Đồng Xoài Hiệu thuốc số 3 294 quốc lộ 14, phường Tân Bình 0937 933122
Đồng Xoài Quầy thuốc Lan Anh 804 quốc lộ 14, phường Tân Phú  098 5220588
Chơn Thành Quầy thuốc số 27 Quốc lộ 14, chợ Minh Lập 0363 03970
Chơn Thành Quầy thuốc Đức Tài Âp 5, xã Minh Thắng 0982 133909
Phước Long Quầy thuốc Ba Chiến Dường DT 759, Phước Quả, Phước Tín 0988 213010
Phú Riềng Quầy thuốc Hằng Hương Trung tâm thương mại Bù Nho 0986 500699
Đồng Phú Quầy thuốc Kim Hương Ấp Cây Điệp, xã Tân Phước 0943 542965
Đồng Phú Quầy thuốc Quyền Trang Ấp Cây Điệp, xã Tân Phước 0984 732001
Đồng Phú Quầy thuốc Quí Hòa 274 đường DT 741, chợ Tân Tiến 0974 715954
Đồng Phú Quầy thuốc Thu Hương Khu dân cư Thuận Phú 0976 779926
Bù Gia Mập Quầy thuốc Mai Hoa Thôn 2 ,xã  ĐaKia 0989 379309
Bù Gia Mập Quầy thuốc Phan Thị Bích Yy Thôn 3, xã Phú Văn 0984 600264
Bình Long Quầy thuốc Linh Anh 74 Trần Hưng Đạo, phường An Lộc 0902 392737
Bù Đăng Quầy thuốc 950 Chợ Trung Nghĩa, xã Bù Na 06513 997115