Tư vấn miễn cước gọi:
1800.6626

Bình Thuận

Quận/ huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
Đức Linh QT 130 ( VÂN ) CHỢ ĐỨC TÀI – HUYỆN ĐỨC LINH – BÌNH THUẬN 0125525 3777
Đức Linh QT THỦY LỢI CHỢ ĐỨC TÀI – HUYỆN ĐỨC LINH – BÌNH THUẬN 0126534 3939
Phan Thiết NT Rạng Danh 82 Trần Phú – Phan Thiết – Bình Thuận 0252381 8658
Phan Thiết NT Minh Thông 84 Nguyễn Hội_Phan Thiết_Bình Thuận 091952 8279
Phan Thiết NT Đông Hưng 148 – Võ Thị Sáu – Phan Thiết – Bình Thuận 62382 1316
Phan Thiết HT Phúc Bảo 436 – Thủ Khoa Huân – Phan Thiết – Bình Thuận 91384 1634
Phan Thiết NT Trường Giang 34 – Nguyễn Hội – Phan Thiết – Bình Thuận 93767 7317